ჩვენი ისტორია

 

დაარსდა სამედიცინო ცენტრი “ციტო” დირექტორი ნ.შავდია – პირველი კლინიკური ლაბორატორია ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით პირველად პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველოში შემოტანილ იქნა მსოფლიოში ლიდერად აღიარებული ფრანგული ბიოტექნოლოგიური ფირმის „bioMerieux” მიერ მოწოდებული პროდუქცია: თანამედროვე ანალიზატორები, ულტრა სენსიტიური და სპეციფიური ტესტ სისტემები ახალმა სისტემამ საშუალება მისცა მკურნალ ექიმს დროის მცირე მონაკვეთში მიეღო სარწმუნო ლაბორატორიული კვლევის შედეგები

დაარსდა სამედიცინო ცენტრ „ციტოს“ ბიბლიოთეკა. გამოიცა სახელმძღვანელო ექიმებისა და ლაბორატორიული მედიცინის წარმომადგენლებისათვის კლინიკურ ბაქტერიოლოგიაში: „კლინიკური ბაქტერიოლოგია“ ავტორი მ. კერესელიძე დაარსდა სამედიცინო ცენტრ „ციტოს“ შვილობილი კომპანია „პრიმა მედი ფრანგული ბიოტექნოლოგიური ფირმის „bioMerieux” ექსკლუზიური დისტრიბუტორი საქართველოში.

სამედიცინო ცენტრი “ციტო” პირველი კლინიკური ლაბორატორიაა, რომელმაც მიიღო ხარისხის მართვის საერთშორისო სერტიფიკატი
ISO9001- 2000 ბიურო ვერიტაზის (Bureau Veritas) მიერ. 2008 (ISO 9001-2008), 2011 და 2014 წლებში ცენტრმა გაიარა რესერტიფიცირების პროცესი

სამედიცინო ცენტრის ბაზაზე გაიხსნა მიკრობიოლოგიური ტესტირების ლაბორატორია – შპს“CITO2”, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს კვების პროდუქტების, წყლის, ფარმაცევტული და კოსმეტიკური ნაწარმის მიკრობიოლოგიურ ტესტირებას.

სამედიცინო ცენტრი “ციტო” იცვლის ადგილმდებაროებას (მისამართი ფალიაშვილის ქ. #40) და მომხმარებელს ხვდება ახალი სტატუსით – პოლიპროფილური, დასავლური ტიპის დღის ამბულატორია – “Out patient clinic

იხსნება სამედიცინო ცენტრის “ციტო” –ს ფილიალი – “ციტო ბეიბი” – პედიატრიული ცენტრი – ჩვენი ექიმები კურირებენ თქვენს პატარებს მუცლად ყოფნის პერიოდში, დაბადებისას და შემდეგ

სამედიცინო ცენტრის ბაზაზე გაიხსნა “ციტო კონსალტინგ ჯგუფი”-კლინიკური ლაბორატორიების საკონსულტაციო სამსახური (აკრედიტაცია – სერტიფიცირების საკითხებში)
შეიქმნა საინფორმაციო სამსახური „ციტო ნიუსი“ – ლაბორატორიული მედიცინის სიახლეები, ახალი ლაბორატორიული ტესტები და ტექნოლოგიები, მათი გამოყენების აქტუალობა.
და მნიშვნელობა კლინიკურ პრაქტიკაში გვაქვს სატელიტი ასაღები პუნქტები და კურიერული სამსახური საქართველოს დიდ ქალაქებში: ქ.სენაკი, ქ.ზუგდიდი.

სატელიტი ასაღები პუნქტები გაიხსნა ქ. გორში, ქ. ხაშურში და ქ. ბათუმში

სატელიტი ასაღები პუნქტები გაიხსნა ქ. ბათუმში.
განახლდა ტექნოლოგიური ბაზა კლინიკური იმუნოლოგიის დაპარტამენტი VIDAS PC– ფრანგული ბიოტექნოლოგიური ფირმა „bioMerieux” 80-მდე პარამეტრის განსაზღვრის შესაძლებლობა იმუნოლოგიურ და იმუნოქიმიურ მიმართულებას.

განახლდა ტექნოლოგიური ბაზა, კლინიკური ბაქტერიული დეპარტამენტი Bact/Alert ® 3D ფრანგული ფირმის „bioMerieux”.