• ივლისი 15, 2020
  ტრეინინგი „პრეანალიტიკური ეტაპის მნიშვნელობა, ახალი გამოწვევები და გაიდლაინები“

  ტრეინინგი „პრეანალიტიკური ეტაპის მნიშვნელობა, ახალი გამოწვევები და გაიდლაინები“

  2020 წლის 4 ივლისს სამედიცინო ცენტრში ,,ციტო” გაიმართა შიდა ორგანიზაციული შეხვედრა – ტრეინინგი „პრეანალიტიკური ეტაპის მნიშვნელობა, ახალი გამოწვევები და გაიდლაინები“. შეხვედრას ესწრებოდნენ ცენტრალური ფილიალის, ასევე დედაქალაქის და რეგიონალური ასაღები პუნქტების-“ლაბ ექსპრესის” წარმომადგნლები. შეხვედრაზე დეტალურად იყო განხილული ის ჯაჭვური სისტემა რის მიხედვითაც სამედიცინო ცენტრი ,,ციტო” წლებია ემსახურება თავის პაციენტებს. შეჯამდა გასული ინტენსიური 6 თვის შედეგები, გადალახული

  • აგვისტო 21, 2020
  CERTIFICATE OF ACCREDITATION

  CERTIFICATE OF ACCREDITATION

  სამედიცინო ცენტრმა „ციტომ“ კვლავ წარმატებით გაიარა საერთაშორისო აკრედიტაციის (ANAB– ANSI National accreditation Board) რესერტიფიცირების პროცესი და ახალი ISO 15189:2012 სერტიფიკატი Medical Laboratories – Requirements for quality and competence მიიღო!